Категорија Играчки

Нека вашето дете ги избере своите играчки, без оглед дали е момче или девојче
Играчки

Нека вашето дете ги избере своите играчки, без оглед дали е момче или девојче

Секој ден вашето дете има стотици можности да игра и да ги избере оние играчки со кои сака да се дружи. Овие играчки се оние со кои тој најмногу ги идентификува, оние што најмногу го привлекуваат неговото внимание или оние што општеството им предиспонира на нивната потрошувачка. Како родители кои се обидуваат да задржат сè под своја контрола заради неа, понекогаш сме во искушение да се избереме, вклучувајќи ги и играчките со кои треба да си игра.

Прочитај Повеќе

Играчки

Нека вашето дете ги избере своите играчки, без оглед дали е момче или девојче

Секој ден вашето дете има стотици можности да игра и да ги избере оние играчки со кои сака да се дружи. Овие играчки се оние со кои тој најмногу ги идентификува, оние што најмногу го привлекуваат неговото внимание или оние што општеството им предиспонира на нивната потрошувачка. Како родители кои се обидуваат да задржат сè под своја контрола заради неа, понекогаш сме во искушение да се избереме, вклучувајќи ги и играчките со кои треба да си игра.
Прочитај Повеќе