Категорија Права на детето

Водич за НВО за деца
Права на детето

Водич за НВО за деца

Составивме список на важни субјекти кои работат директно со деца. Повеќе од еден милион волонтери ја сочинуваат структурата на НВО, една од главните алатки за одбрана на социјалните каузи во која учествуваат деца низ целиот свет. Тие се организации кои пред сè се борат за основните права на децата, како што се образованието и здравјето, покрај безбедноста на децата.

Прочитај Повеќе

Права на детето

Водич за НВО за деца

Составивме список на важни субјекти кои работат директно со деца. Повеќе од еден милион волонтери ја сочинуваат структурата на НВО, една од главните алатки за одбрана на социјалните каузи во која учествуваат деца низ целиот свет. Тие се организации кои пред сè се борат за основните права на децата, како што се образованието и здравјето, покрај безбедноста на децата.
Прочитај Повеќе