Категорија Музика

Моцарт и децата
Музика

Моцарт и децата

Некои истражувања покажаа дека музиката на Моцарт ги релаксира и стимулира децата, уште од рана возраст, повеќе од која било друга песна. Авторот на книгата „Моцарт ефектот за деца“, Дон Камбел, објаснува дека музиката на Моцарт е чиста, едноставна и, во исто време, мистериозна и достапна.

Прочитај Повеќе

Музика

Моцарт и децата

Некои истражувања покажаа дека музиката на Моцарт ги релаксира и стимулира децата, уште од рана возраст, повеќе од која било друга песна. Авторот на книгата „Моцарт ефектот за деца“, Дон Камбел, објаснува дека музиката на Моцарт е чиста, едноставна и, во исто време, мистериозна и достапна.
Прочитај Повеќе